Reality Rákóczi

 
 
 

 

 

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný formulár pdf

Reklamačný formulár doc

Príloha č.1 + 2, A. Rákóczi s.r.o.doc

Príloha č.1 + 2, A. Rákóczi s.r.o.pdf

Súhlas so spracúvaním osobných údajov GDPR

Príloha č.3 Súhlas GDPR.doc

Príloha č.3 Súhlas GDPR.pdf