Reality Rákóczi

 
 
 

Údaje:

Andrej Rákóczi s.r.o.,

935 65 Veľké Ludince 615,

IČO:36 825 336,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel : Sro, vložka č. 20545/N

SMS a mobil: 0905 605023

www.reality-rakoczi.sk

rakoczi.andrej@gmail.com

 

 

predaj nehnuteľnosti