Reality Rákóczi

 
 
 

Údaje:

A. Rákóczi s.r.o., IČO: 51432455, DIČ: 2120720547,

sídlo : 935 65 Veľké Ludince 615,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 45993/N

SMS a mobil: 0905 605023

www.reality-rakoczi.sk

reality.ar3@gmail.com

 

 

predaj nehnuteľnosti